കോഴിക്കോട്: സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയില്‍. 35200 രൂപയാണ് പവന് ഇന്നലത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 4400 രൂപ. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ 36880 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില.

ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 36960 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ മാസത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

പിന്നീട് വില താഴുന്നതാണ് കണ്ടത്. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ 1700 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണ വിപണിയില്‍ ദൃശ്യമാവുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.