ലണ്ടന്‍: റാഫോല്‍ നദാലും നവോമി ഒസാക്കയും വിംബിള്‍ ഡണ്‍ ടെന്നിസില്‍ കളിക്കില്ല.
ഒസാക്ക ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ കളിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താനാണ് പിന്‍മാറിയതെന്ന് ഒസാക്കയുടെ എജന്റ് അറിയിച്ചു. ഒസാക്ക ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറിയിരുന്നു.

ആരോഗ്യ അവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നിന്നും വിംബിള്‍ ഡണില്‍ നിന്നും പിന്മറുന്നതായി നദാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.