എസ്.എസ്.എല്‍.സി ഫലത്തില്‍ വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് മലപ്പുറം; ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എ പ്ലസ് മലപ്പുറത്ത്

മലപ്പുറം: എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് മലപ്പുറം. മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മുന്നിലെത്തിയത് മലപ്പുറമാണ്. 2493 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ നിന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 37, 334 കുട്ടികള്‍ക്കാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടര്‍ ആണ് ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് 4.39 ലക്ഷം കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 98.11 ശതമാനം പേരും വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 97.81 ശതമാനമായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടിയ വിജയശതമാനം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് 99.33 ശതമാനം. കുറവ് വയനാട്ടില്‍ 93.22. 99.9 ശതമാനം വിജയം നേടിയ കുട്ടനാട് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകളില്‍ വിജയശതമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍. പിന്നില്‍ വയനാട് 93.22.

1167 സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കളൂകളില്‍ 599 സ്‌കൂളുകളും 100 ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 517 ആയിരുന്നു. 1427 എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ 713 എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ 100 ശതമാനം വിജയം നേടി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 659 ആയിരുന്നു. 458 അണ്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 391 സ്‌കൂളുകള്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 389 ആയിരുന്നു.

SHARE