Connect with us

Views

ആശങ്കയുടെ നിഴലില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം

Published

on

 

പി. ഹരിഗോവിന്ദന്‍

വിവാദരഹിതമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും പാഠപുസ്തകങ്ങളും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മികവിലേക്ക് നയിക്കുകയും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികള്‍ കൂടുതല്‍ വന്നുചേരുന്നു. ആയതിന് ഈ വര്‍ഷവും ആക്കംകൂടും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയില്‍ അദ്ധ്യാപകനിയമനങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രോക്കണ്‍ സര്‍വ്വീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ ഉത്തരവ് സീനിയറായ അദ്ധ്യാപകരിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെ നടപടികളുണ്ടാകുന്നു. നിയമനനിരോധനവും നീതി നിഷേധവും തുടരുകയാണ്. ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് – നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസന മിഷനുകള്‍ സ.ഉ (പി) 10/2017 (ആ.സാ.വ.) തീയതി 19-4-2017 പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നവകേരളം കര്‍മ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നാല് വികസന മിഷനുകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കര്‍മ്മസേന അധ്യാപകര്‍ തന്നെയാണ്. അധ്യാപക ലോകത്തെ വിശ്വാസ്യത്തിലെടുക്കാത്ത ഒരു പദ്ധതിയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്ന ഏതു പരിപാടികള്‍ക്കും ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കാണ്. വരുംതലമുറ വളരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലൂടെയാണല്ലോ. എന്നാല്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനമില്ലായ്മ പലപ്പോഴും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തുന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഏകോപനം ഉണ്ടാകണം. കൂടാതെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ തന്നെ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ടടഅ, ഞങടഅ, കഠ@രെവീീഹ, ടകഋങഅഠ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികള്‍ വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികള്‍ കൂടി നടത്തുന്നത് അക്കാദമിക് പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലം വരെ ഡിപിഐ മുഖേനയും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി തലത്തില്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി ഡയറക്ടര്‍ മുഖേനയും മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണം.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ഇപ്പോള്‍ പല യജമാനന്‍മാരെയാണ് കാണുന്നത്. എന്തും ഏതും ആര്‍ക്കും അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന മേഖലയായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ മാറ്റരുത്. ടഇഋഞഠ യോ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയോ അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രസീദ്ധീകരണങ്ങള്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കടിഞ്ഞാണ്‍ ഉണ്ടാകണം. സര്‍വ്വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ പുറത്തിറക്കിയ ‘വിദ്യാലയ ഗുണത’ എന്ന പേരിലുള്ള രെവീീഹ ല്മഹൗമശേീി ഉമവെ യീമൃറ ഉം ‘കേരളശാലാസിദ്ധി’ എന്ന പുസ്തകവും യാതൊരു തലത്തിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെയാണ് സ്‌കൂളില്‍ എത്തിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെയോ, മന്ത്രിയുടെയോ സന്ദേശമോ നിര്‍ദ്ദശമോ ഇതിനില്ല. ഏകപക്ഷീയമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഈ സമാന്തര ഭരണം അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശപ്രകാരം ഒന്നു മുതല്‍ എട്ടുവരെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളില്‍ നിന്നും യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക പിരിവും അനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചില ഏജന്‍സികള്‍ പണപ്പിരിവിനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗ്ഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന പല തുകകളുടെയും വ്യക്തമായ കണക്കുകള്‍ പലപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല. ഇപ്പോള്‍ പല മത്സരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളായി വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ നടത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉത്സവങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളോട് ചേര്‍ത്തു വേണം നടത്താന്‍. ഉദാ. ഗണിതോത്സവം – ഗണിത മേളയോട് ചേര്‍ന്ന്, ശാസ്‌ത്രോത്സവം – ശാസ്ത്രമേളയോടു ചേര്‍ന്ന് ഹരിതോത്സവം പ്രവൃത്തിപരിചയമേളയോട് ചേര്‍ന്ന് എന്നിങ്ങനെയായാല്‍ ഒട്ടനവധി പഠന ദിവസങ്ങള്‍ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വര്‍ത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയമാണ് മധുരം മലയാളം – മലയാളത്തിളക്കം, ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് – ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കേണ്ടത് പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണങ്ങള്‍ ഏറെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം.
പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കതിരിലല്ല വളം വക്കേണ്ടത്. ഹൈടെക് ആക്കുന്നത് 8 മുതല്‍ 12 വരെയാണ് എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. 8 മുതല്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കാരണം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് 13 വയസ്സായി എന്നതാണോ. ഇവര്‍ 5 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു വോട്ടര്‍ ആകുമല്ലോ. വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും പൂര്‍വവിദ്യാര്‍ത്ഥികളും കൂടി നടത്തിയ മാറ്റമല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ എവിടെ എന്ത് സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പല വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ നാട്ടുകാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തന്നെയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന വാക്കുമാത്രമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റേതായുള്ളത്. 5 ലും 8 ലും 11 ലും 12 ലും സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികള്‍ ചേക്കേറുന്ന കാഴ്ച മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു വിദ്യാലയം മികച്ചതാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അതിനടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങള്‍ നശിക്കാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. സമഗ്രവികസനമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ മിഷന്‍ എങ്കില്‍ ആ പ്രദേശത്തെ തൊട്ടടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങളെയും അന്തര്‍ദേശിയ നിലവാരത്തിലേക്കുയര്‍ത്താന്‍ നോക്കേണ്ടേ? ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം എല്ലാ വിഭാഗം ജീവജാലങ്ങളുടേയും നിലനില്‍പ്പ് ഉറപ്പു വരുത്തിയാകണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഫീഡിങ് സ്‌കൂളുകളെങ്കിലും ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാലയത്തോടൊപ്പം നന്നാകണം.
•പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലെ യജ്ഞശാല കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ അധ്യാപകരാണ്. സംതൃപ്തമായ അധ്യാപക സമൂഹത്തില്‍ മാത്രമേ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഭരണം നടത്തുന്ന ഇടതുമുന്നണി സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാം ശരിയാക്കും, സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നു വാക്കല്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ഒന്നും ശരിയായില്ല എന്നതാണ് അനുഭവം.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഈ സര്‍ക്കാര്‍ വന്ന് ജൂണ്‍, ജൂലായ് മാസങ്ങളില്‍ തടഞ്ഞു. അധ്യാപകര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഓഗസ്റ്റ് മാസ ശമ്പളം നല്‍കി. പിന്നീട് ചിലര്‍ക്ക് വീണ്ടും ശമ്പളം മുടങ്ങി. വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വരുത്തിയ വീഴ്ചക്കാണ് അധ്യാപകര്‍ ബലിയാടായത്. അധ്യാപകനായ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി ഇക്കാലമത്രയും ഇത് നോക്കി നിന്നു എന്നത് അത്യന്തം അപലപനീയം തന്നെയാണ്.
ദേശീയ തലത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ വരുന്ന മാറ്റം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. മതേതര ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് കേരളം. വര്‍ഷങ്ങളായി അധ്യാപകര്‍ അനുവദിച്ചു വന്നിരുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ബ്രോക്കണ്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷനും ഗ്രേഡിനും കണക്കാക്കുക എന്നത്. എന്നാല്‍ 2016 ആഗസ്റ്റ് 5ന് ഇറക്കിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിരവധി അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഗ്രേഡ് പ്രമോഷന്‍, പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി തവണ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ അനോമലികള്‍ നിരവധിയാണ്. സമാനയോഗ്യതയുള്ള പലരും വളരെ മുന്തിയ നിരക്കില്‍ ശമ്പളം വാങ്ങുമ്പോള്‍ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകര്‍ തുലോം കുറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അധ്യാപകനായ മന്ത്രിയായിട്ടു കൂടി അധ്യാപകപക്ഷ നിലപാടില്ല. ശമ്പളപരിഷ്‌കരണ കുടിശ്ശിക പലിശയോടുകൂടി 4 ഗഡുക്കളായി നല്‍കും എന്നാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞത്. എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്നു പറഞ്ഞവര്‍ ആയത് നല്‍കിയില്ല എന്നതു മാത്രമല്ല പലിശയില്‍ കുറവു വരുത്തി. പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിച്ചു. ആയതു തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാന്‍ 2500 മണിക്കൂര്‍ വേണമെന്നാണ് സ്പാര്‍ക്ക് പറയുന്നത്. പിഎഫില്‍ ലയിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ ലയിപ്പിച്ചുകൂടെ. ആയത് 4 ഗഡുവാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നത് ”പൈ”()യുടെ വില കണക്കാക്കുന്ന മന്ത്രി തന്നെ പരിശോധിക്കണം.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 29/16 കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ ഇറക്കിയതാണ് ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 15-16 അധ്യയനവര്‍ഷം 1:30, 1:35 അനുസരിച്ച് തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം നടത്തി പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടിയതിനാലും പുതിയ പല ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപനമെന്ന ഉന്നതമായ നോബിള്‍ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടന്നുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. ഇത്തരത്തില്‍ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ചവര്‍ക്കാകട്ടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നിയമന അംഗീകാരം നല്‍കാനായി 3 തവണ അഋഛ, ഉഋഛ മാര്‍ക്ക് അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയിട്ടും തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയം നടത്തി നിയമന അംഗീകാരം നല്‍കിയില്ല. മന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലും കേള്‍ക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും യാതൊരു നടപടിയുമില്ല – ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ എങ്ങിനെ എല്ലാം ശരിയാകും? 2016-17 ല്‍ തസ്തികാ നിര്‍ണ്ണയം നാളിതുവരെ നടന്നില്ല. അടുത്ത വര്‍ഷം എന്താണ് നിലപാട്? അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് 42 സ്‌കൂള്‍ മാനേജര്‍മാര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ച് 5-ാം ക്ലാസിനും 8-ാം ക്ലാസിനും അനുമതി വാങ്ങിയത്. സംരക്ഷിത അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാനാണ് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശമെങ്കിലും ആയതിന് ഇളവു ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെ മറികടക്കാനാണ് മുന്‍സര്‍ക്കാര്‍ യുപിസ്‌കൂളിനെ എല്‍പി ആന്റ് യൂപി എന്നും എച്ച്എസിനെ – യുപി ആന്റ് എച്ച്.എസ് എന്നും പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാന്‍ ഉത്തരവിറക്കിയത്. സര്‍ക്കാര്‍ വിഭാഗം അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനനുകൂലമായിട്ടു തന്നെയാണോ വാദിച്ചത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, വിദ്യാഭ്യാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഡ്വ. ജനറല്‍ ഓഫീസിലെ അഭിഭാഷകര്‍ എന്നിവര്‍ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഉണ്ടായ പരാജയം 25000 ത്തോളം വരുന്ന ജൂനിയര്‍ എച്ച്.എസ്.എ അധ്യാപകരെ ആശങ്കയുടെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് അധ്യയന വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹയര്‍സെക്കന്ററി മേഖലയാകെ തികഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതയിലാണ്. നിരവധി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ തസ്തികയാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് ക്ലാസ് ചാര്‍ജില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ദീര്‍ഘകാല ആവശ്യം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരിന് 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ രണ്ടു ബാച്ചു കുട്ടികളാണ് 3500 അധ്യാപകര്‍ വേതനമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇവര്‍ക്ക് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാന്‍ മുന്‍സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത തീരുമാനം ഇന്നും മരിചീകയായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദിവസവേതനം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ ഉത്തരവിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാന്‍ ഒരധ്യാപകനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റിലും ധനമന്ത്രി 2500 തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജോലിഭാരം കൂട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ ജൂനിയര്‍, സീനിയര്‍ പ്രശ്ത്തിനും നാളിതുവരെ പരിഹാരമായില്ല. എയ്ഡഡ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരെ സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാരാക്കിയെങ്കിലും ഹയര്‍ സെക്കന്ററിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിച്ചില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന വാഗ്ദാനമല്ലാതെ ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.
അധ്യാപകര്‍ക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രമോഷന്‍ തസ്തികയാണ് പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ അഥവാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍. ഡിഗ്രി മാത്രം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരന് 8-9 പ്രമോഷന്‍ വരെ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ അധിക യോഗ്യതയുള്ള എച്ച്.എസ്.എ ഭൂരിപക്ഷം അധ്യാപകര്‍ക്കും ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തിക മാത്രമാണ്. ആയതിന് സീനിയോറിറ്റി മാത്രം ബാധകമാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ക്ക് സ്ഥാനകയറ്റം നല്‍കി അക്കാദമിക് എ.ഇ.ഒ തസ്തികയും എച്ച്.എസ്.എ മാര്‍ക്ക് അക്കാദമിക് ഡിഇഒ തസ്തികയും അധികമായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാണ്. സര്‍ക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാതെ തന്നെ സംരക്ഷിത അധ്യാപകരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അക്കാദമിക പരിശോധന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിനും ഇത് സഹായവുമാകുന്നതാണ്.
ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലങ്ങളില്‍ നിരവധി ഫയലുകളാണ് തീര്‍പ്പാക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഓരോ ഫയലും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രാരംഭത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അനക്കമില്ല. കെട്ടികിടക്കുന്ന ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും അദാലത്തുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചാല്‍ നിരവധി അധ്യാപക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാവും. അദാലത്തുകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാത്രമല്ല അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെകൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല.
സെക്കന്ററി, ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സംസ്ഥാന ഡയറക്ടറേറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടു ഇതിന്റെ ഏകോപനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ തലത്തില്‍ ഡിഡിഇ ഓഫീസിനോടും ചേര്‍ന്നു തന്നെ എച്ച്.എസ്.എസ് ഡിഡിയും വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്, എച്ച്.എസിനും കൂടി ഒരാഫീസ് മതിയാകുന്നതാണ്. ഇത് വിദ്യാലയത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിദ്യാലയ വികസനം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു നടപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയും. എസ്.എസ്.എ, ആര്‍.എം.എസ്.എ തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകളില്‍ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ തികഞ്ഞ അക്കാദമിക യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഭരണം കേരളത്തില്‍ മാറി മാറി വരുന്നതായാണ് അനുഭവം. എല്ലാവരേയും ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റി ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം നിയമിക്കുന്നത് യജ്ഞസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപകരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ടടഅ, ഞങടഅ പ്രോജക്ടിലെ മുന്‍നിര പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മക്കള്‍ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കണം.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രീ-പ്രൈമറി ശാക്തീകരണം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രീ-പ്രൈമറി ആരംഭിക്കണം. പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപക വിദ്യാര്‍ത്ഥി അനുപാതം 1:25 ആക്കണം. മികച്ച സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് നല്‍കണം. സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓണറേറിയം ഒരുപോലെ നല്‍കണം. ലീവ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റു സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കണം. 1 മുതല്‍ 5 വരെ 1:30, 6 മുതല്‍ 8 വരെ 1: 35 നുമാണ് ഇപ്പോള്‍തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയി.ക്കുന്നത്. 9,10 ക്ലാസിലെ അദ്ധ്യാപകരെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ 1:40 ആനുകൂല്യം മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ ആയത് ഇപ്പോള്‍ ഇല്ല. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാലയം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശിശു കേന്ദ്രീകത വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ്. 9, 10 കളിലും 1:35 അനുപാതം നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം ഐ.ഇ.ഡി,സി അധ്യാപകരുടെ തൊഴില്‍ സംരക്ഷണം സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ മുന്‍കാലസേവനം പരിഗണിച്ച് സര്‍വ്വീസ് റഗുലറൈസ് ചെയ്യല്‍, ജില്ലാതല സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ചവരുടെ മുഴുവന്‍ സര്‍വ്വീസ് കാലവും എല്ലാറ്റിനും പരിഗണിക്കുക തുടങ്ങി അധ്യാപക മേഖലയിലെ ഒട്ടനവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹാരമാകാതെ തുടരുകയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കൂടി സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ കാര്യക്ഷമമായി പരിഗണിക്കണം.
ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച സര്‍ക്കാരിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ്. പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പരീക്ഷ രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടി വന്നത് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഫുള്‍ എ+ നഷ്ടമാക്കാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി മേഖലയില്‍ ചോര്‍ന്ന ചോദ്യപേപ്പറിനും തെറ്റിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് നിലപാട് എടുത്തു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയാണ് തകര്‍ക്കുന്നത്. 13 ലക്ഷത്തോളം പുസ്തകങ്ങള്‍ മുന്‍ എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. ഡയറക്ടറുടെ പേര് അച്ചടിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില്‍ മാറ്റി വെച്ചത് എന്തിന്? 3 ഭാഗമാക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ 12 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങള്‍ പാഴായി എന്നും പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതുമൂലം സര്‍ക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയവരെയും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം.
മാനേജര്‍മാരുടെ ശിക്ഷാധികാരം ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെതന്നെ നിലനിര്‍ത്തണോ എന്നത് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവിവല്ക്കരണവും ചെറുക്കപ്പെടണം. അതു പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് ചുവപ്പുവല്‍ക്കരണവും. 2017-18 വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല, വിവാദങ്ങളുടെ വിളനിലമാകാതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വര്‍ഗ്ഗീയ ഫാസിസവും വര്‍ഗ്ഗ ഫാസിസവും എതിര്‍ക്കപ്പെടണം. അവകാശ സംരക്ഷണവും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യവും വളരെ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലും അസഹിഷ്ണുതയാണ് പ്രശ്‌നം. അസഹിഷ്ണുത ഭരണ കര്‍ത്താക്കള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്യന്തം അപലപനീയമാണ്. വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് കാണുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അസഹിഷ്ണുതയ്‌ക്കെതിരെയും അധ്യാപകര്‍ പ്രതികരിക്കണം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സംതൃപ്തമായ അദ്ധ്യാപക സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ആശങ്കകള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

columns

നൈതികതയുടെ കാവല്‍ക്കാരന്‍

ക്രമത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ദൈവിക വഴിയും ക്രമരാഹിത്യത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ പൈശാചിക വഴിയും. ഇവയില്‍ ദൈവിക വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വേണ്ട പ്രചോദനവും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും നല്‍കി മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാന്‍ നിയുക്തരായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ദൂതന്‍മാരാണ് പ്രവാചക ന്മാര്‍. ക്രമവും നീതിയും തകരുന്നിടത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യനെ ശരിയായ താളക്രമങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനും അതില്‍ നിലനിറുത്താനും വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം.

Published

on

ടി.എച്ച് ദാരിമി

പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങള്‍ക്കും അവയുടെ ചലനനിശ്ചലനങ്ങള്‍ രൂപഭാവങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുമെല്ലാം സ്രഷ്ടാവ് ഒരു ഘടന നിശ്ചയിച്ചിട്ടും കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിന് വിധേയമാവുകയും പാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതു കാര്യവും ശരിയും കൃത്യവും താളനിബദ്ധവുമെല്ലാമായിത്തീരുന്നത്. അതിനെ പൊതു ഭാഷാവ്യവഹാരം ക്രമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്രമം സ്രഷ്ടാവിന്റെ മഹത്തായ നീതിയാണ്. പക്ഷേ, ക്രമം പാലിക്കാനെന്നപോലെ നിരാകരിക്കാനും മനുഷ്യന് പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പില്‍ രണ്ടു വഴികള്‍ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ക്രമത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ദൈവിക വഴിയും ക്രമരാഹിത്യത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമായ പൈശാചിക വഴിയും. ഇവയില്‍ ദൈവിക വഴിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വേണ്ട പ്രചോദനവും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും നല്‍കി മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാന്‍ നിയുക്തരായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ദൂതന്‍മാരാണ് പ്രവാചക ന്മാര്‍. ക്രമവും നീതിയും തകരുന്നിടത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യനെ ശരിയായ താളക്രമങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനും അതില്‍ നിലനിറുത്താനും വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവര്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. അതിനാല്‍ ഏതൊരു പ്രവാചകന്റെയും ദൗത്യം മൊത്തത്തില്‍ നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. പൊതുവെ നീതി എന്ന വാക്കും പ്രയോഗവും രണ്ട് പേര്‍ക്കിടയിലുള്ള തര്‍ക്ക വ്യവഹാരത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാണ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തോന്നുക. പക്ഷേ, അതങ്ങനെയല്ല പ്രബോധനത്തിന്റെ പരിധിയില്‍വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പരിധിയില്‍ വരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണമായി സത്യവിശ്വാസത്തെയെടുക്കാം. ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിച്ച ജീവിതം, അല്‍ഭുതകരമായ ശരീരം, ശാരീര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കഴിവുകള്‍, ശേഷികള്‍, ജീവിതസന്ധാരണ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റൊരാള്‍ക്കും ചെയ്തുതരാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ശരിയായ മൂല്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്യേണ്ട നീതിയും ക്രമവുമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നവനെ ദൈവമായി വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുക എന്നത്. അപ്പോള്‍ സത്യവിശ്വാസം നീതിയും ക്രമവുമായിത്തീരുന്നു. അവിശ്വാസമാവട്ടെ, മനുഷ്യന്‍ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയും ആക്രമവുമാകുന്നു. നോമ്പും സകാത്തും തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവ്വിധംതന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്താനും സാമൂഹ്യ മര്യാദകള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും എല്ലാം നടപ്പിലാവേണ്ടത് നീതിയും പുലര്‍ത്തേണ്ടത് ക്രമവുമാണ്. ഇതിന്റെ പരിസരമാണെങ്കിലോ വിശാലമാണ്. അടുക്കളയിലും കിടപ്പറയിലും വീട്ടിനുള്ളിലും അയല്‍പക്കങ്ങളിലും സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉള്ളിലും രാഷ്ട്രത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമെല്ലാം നീതിയും ക്രമവും നിലനില്‍ക്കണം. അതിനാല്‍ പ്രവാചകന്‍മാര്‍ ആ തലങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുന്നു. ഇത് ഈ അര്‍ഥത്തില്‍ മനസിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണ് നബിമാര്‍ പുറത്തിറങ്ങി ഓരോ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുമ്പോഴും അല്‍ഭുതം കൂറിയിരുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ അല്‍ഫുര്‍ഖാന്‍ അധ്യായത്തില്‍ മുഹമ്മദ് നബി (സ)ക്കെതിരെ മക്കയിലെ അവിശ്വാസികള്‍ നടത്തിയ ചില ആരോപണങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ ഒന്നാമത്തേത്, ഇതെന്തു പ്രവാചകനാണ്? ഇയാള്‍ ആഹാരം കഴിക്കുകയും അങ്ങാടികളില്‍ക്കൂടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നതായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില്‍ മുഴുവനും ക്രമം സംരക്ഷിക്കാന്‍ വന്ന നബി (സ)യുടെ ലോകം സത്യത്തില്‍ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത പ്രതലം മുഴുവനും ആണ്, ആവേണ്ടതാണ്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും വ്യക്തത കൈവരിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു നബി(സ)യുടേത്. നീതിയുടെയും ക്രമപാലനത്തിന്റെയും ഓരോ രംഗത്തെയും മാതൃകകള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കാന്‍ മാത്രം വ്യക്തമായിരുന്നു ആ ജീവിതം. ഉദാഹരണങ്ങള്‍ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം അവരുടെ വീടകത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ തുടങ്ങാം. വീട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. അവിടെ വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തര്‍ക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവണം. അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരോരുത്തരിലും മ്യൂല്യമുള്ള സ്വഭാവമാണ്. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ബലത്തില്‍ അംഗങ്ങളുടെ മനസ്സുകള്‍ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കെട്ടണം. ഒരംഗത്തിനും വെറുക്കാനോ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള വഴി വെച്ചുകൊടുക്കരുത്. ഇതിന് ഓരോ ചലനത്തിലും തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധ വേണം. നബി (സ) അത് തീര്‍ത്തും പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും മനസ്സും കരളും കുളിരണിയുന്ന അത്ര സരളവും വിനയാന്വിതനുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ അവരുടെ സ്വഭാവം. അനസ്(റ) പറയുന്നു: ഞാന്‍ ആഇശാ ബീവിയോട് ഒരിക്കല്‍ ചോദിച്ചു, നബി തങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ വന്നാല്‍ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോള്‍ മഹതി പറഞ്ഞു. നബി(സ) ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കും. നമസ്‌കാര സമയമായാല്‍ നമസ്‌കാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. അനസ് (റ) പറഞ്ഞു: നബി തങ്ങള്‍ വസ്ത്രം സ്വയം തുന്നുകയും ചെരിപ്പ് തുന്നിക്കൂട്ടുകയും സാധാരണ പുരുഷന്‍മാര്‍ വീട്ടില്‍ ചെയ്യാറുള്ള ജോലിയില്‍ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിനയം ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും നബി (സ) പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ലഭ്യമായത് കഴിക്കും, ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി ‘വാശി’ കാണിക്കുകയില്ല, അത് വരുത്തിച്ചു കഴിക്കുന്ന പതിവില്ല. ഭക്ഷണം മുന്നിലെത്തിയാല്‍ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല. ഒരു ഭക്ഷണവസ്തുവെയും തരംതാഴ്ത്തിയില്ല, കൗതുകം തോന്നിയാല്‍ എടുത്തു കഴിക്കും, അല്ലെങ്കില്‍ അത് മാറ്റിവെക്കും. ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിശപ്പ് സഹിക്കും. വയറിന്മേല്‍ കല്ല്‌കെട്ടി നടുനിവര്‍ത്തിയ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യില്‍ ഭക്ഷണം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് തലയിടുകയും ഇല്ലെന്ന് നിരാശയോടെ മറുപടി ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഇടര്‍ച്ചയും പറ്റാതെ എന്നാല്‍ എനിക്ക് സുന്നത്തു നോമ്പാണ് എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം രംഗങ്ങള്‍ ഹദീസില്‍ കാണാം. ആഡംബരത്തെയും തദ്വാരാ ഉണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരത്തെയും അവര്‍ തന്റെ ഭക്ഷണത്തളികയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കല്‍ ഒരു പാത്രത്തില്‍ പാലും തേനും കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ അത് നബി (സ) പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. ഒരേ പാത്രത്തില്‍ രണ്ട് കറികളോ! എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആശ്ചര്യപ്രകടനം. ഞാന്‍ കഴിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളോട് കഴിക്കരുതെന്ന് വിലക്കുന്നുമില്ല എന്നും എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഗര്‍വ് എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞു നബി (സ).

തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും മക്കളോടൊപ്പവും സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ നേരം കണ്ടെത്തുന്ന നീതിമാനായ കുടുംബനാഥനായിരുന്നു മഹാനവര്‍കള്‍. ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയും ജീവിതം വലംവെക്കുന്നത് കുടുംബനാഥന്റെ ജീവിതത്തെയാണ്. അതിനാല്‍ അവരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതും എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നീതീകരിക്കാനാവില്ല. അത് അനീതിയാണ്. അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ നബി (സ) യുടെ സഹവാസം വീട്ടുകാര്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോള്‍ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാര്യയെ നബി ഒപ്പം കൂട്ടും. അവിടെയും നീതി പാലിക്കാന്‍ പലപ്പോഴും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ആ ഭാഗ്യവതിയെ കണ്ടെത്തല്‍. വീട്ടുകാരോടുള്ള വര്‍ത്തമാനത്തില്‍ പോലും സ്‌നേഹം കിനിയുമായിരുന്നു. ആയിശ(റ) തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്: ഒരു ദിവസം നബി (സ) ആയിശാ ഇതാ ജിബ്‌രീല്‍ നിന്നോട് സലാം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ ആയിശ എന്നതിന് പകരം നബി ആയിഷ് എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഇത് സ്‌നേഹപ്രകടനമാണ്. മറ്റൊരിക്കല്‍ എത്യോപ്യയില്‍ നിന്നുള്ള സംഘം പള്ളിയില്‍ ആയുധ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയപ്പോള്‍ നബി (സ) അവരെ സ്‌നേഹപൂര്‍വം വിളിച്ചു. യാ ഹുമൈറാ! നിനക്ക് കാണണോ? (ചുവപ്പ് കലര്‍ന്ന വെളുപ്പു നിറമുള്ള ചെറിയവള്‍ എന്നര്‍ഥം) ഇങ്ങനെ സന്തോഷം തുടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നവയായിരുന്നു തിരുനബിയുടെ വീടകങ്ങള്‍.
മാനസികോല്ലാസമുണ്ടാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. തിരക്കുപിടിച്ച ജോലിക്കിടയിലും നബി (സ) ഓട്ട മത്സരത്തിനുവരെ സമയം കണ്ടെത്തിയതായി ആയിശ (റ) നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു യാത്രയില്‍ അനുയായികളോട് മുമ്പില്‍ പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നബി (സ) ആയിശ(റ)യുമായി ഓട്ടമത്സരം നടത്തി. മെലിഞ്ഞ ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള ആരോഗ്യവതിയായ ആയിശ (റ) വിജയിച്ചു. പിന്നീട് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെട്ട് തടിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു യാത്രയില്‍ ഇതുപോലെ മത്സരം നടത്തിയപ്പോള്‍ നബി (സ) വിജയിച്ചു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അതിനുള്ള പകരമാണെന്ന് നബി (സ) പറഞ്ഞു (അഹ്മദ്). അംറ്(റ) പറയുന്നു: ഞാന്‍ ഒരിക്കല്‍ നബി പത്‌നി ആഇശ(റ)യോടു ചോദിച്ചു. തിരുനബി (സ) ഭാര്യമാര്‍ക്കൊപ്പം ഒറ്റക്കായാല്‍ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവര്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ആണിനെപ്പോലെത്തന്നെയായിരുന്നു നബിയും. ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. തങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ വെച്ചേറ്റവും മാന്യനും സദ്‌സ്വഭാവിയും ചിരിയും പുഞ്ചിരിയും നിറഞ്ഞവരുമായിരുന്നു (ഖുര്‍തുബി). ഭാര്യമാരുടെ മടിയില്‍ തലവെച്ച് കിടക്കുകയും അവരുമായി ഒരുമിച്ചു കുളിക്കുകയും വളരെ മാന്യവും സംശുദ്ധവുമായ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രവാചകര്‍ (സ). ആഇശാബീവി(റ) ഒരു രംഗം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു: എന്റെയും നബി (സ) യുടെയും ഇടയില്‍ ഒരു പാത്രം വെള്ളം വെച്ച് ഞാനും നബിയും ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നബി (സ) എന്നേക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ വെള്ളം മുക്കി ഒഴിക്കുമായിരുന്നു. മതി, മതി എനിക്കും വേണം എന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നതുവരെ.

Continue Reading

columns

സ്‌നേഹത്തിന്റെ പുഴയായ് ഒരാള്‍

അയാള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ്. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ മുഖം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തുറന്നുകാട്ടി. രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ നേരിടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ പൊതു സമൂഹത്തിന് മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അത്തരം യുവാക്കളെ തന്നെ യാത്രയില്‍ അണിനിരത്തി. എന്നിട്ടും രാഹുല്‍ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന പെരുംനുണ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ചെയ്തത് സംഘ്പരിവാറിന്റെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്.

Published

on

റിയാസ് കെ.എം.ആര്‍

രാജ്യം നേരിടുന്ന വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വര്‍ത്തമാനകാല പ്രതിസന്ധികളെ സ്‌നേഹംകൊണ്ട് മറികടക്കാന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയവീഥികളിലൂടെ നടത്തുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മണ്ണില്‍ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പുഴയായി ഒഴുകിയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രയാണം അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തുടര്‍സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്നും തുടങ്ങിയ യാത്ര മലയാളനാടിന് സമ്മാനിച്ചത് സ്‌നേഹത്തിന്റെയും സാന്ത്വന സ്പര്‍ശത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും 19 ദിനരാത്രങ്ങളായിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് സ്‌നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സന്ദേശവുമായി രാഹുല്‍ഗാന്ധി എന്ന മനുഷ്യന്‍ നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍… ഒരു നോക്കു കാണാന്‍ ജനലക്ഷങ്ങള്‍ വഴിയോരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.
‘ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങി. ആളുകള്‍ അതിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. ഒരാള്‍ക്കൂട്ടമായ് മാറി’ ഉറുദു കവി മജ്‌റൂഹ് സുല്‍ത്താന്‍പുരിയുടെ ഈ വരികള്‍ അന്വര്‍ഥമാക്കും വിധമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ കാല്‍നട യാത്ര.

കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്ന് തുടങ്ങി ശ്രീനഗര്‍ വരെയുള്ള 3570 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യം കാല്‍നടയായി താണ്ടാന്‍ കെല്‍പ്പ് കാട്ടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയാണ്. മറ്റു പല രാഷ്ട്രീയ യാത്രകളെയും പോലെ അധികാരശ്രേണിയിലേക്ക് നടന്നുകയറാനുള്ള യാത്രയായിരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യനത്. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരില്‍ അകന്നു തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസുകളെ സ്‌നേഹംകൊണ്ട് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള സദുദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാറശാല മുതല്‍ വഴിക്കടവ് വരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പാതയോരങ്ങളില്‍ ആ മനുഷ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണാന്‍ ജനലക്ഷങ്ങള്‍ കാത്തുനിന്നത്. അയാളുടെ കരം പുണരാന്‍ വെമ്പിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തലില്‍ സാന്ത്വനം കണ്ടെത്തിയത്. ആ സ്‌നേഹ വായ്പ്പില്‍ കണ്ണീരണിഞ്ഞത്. രാഹുല്‍ഗാന്ധി എന്ന നാമത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയത്.

വര്‍ത്തമാന കാല ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം സ്‌നേഹവും ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തലും ഐക്യവും കൊതിക്കുന്നുവെന്ന് ആ യാത്ര നമുക്ക് മുമ്പില്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിതന്നു. രാഹുല്‍ഗാന്ധി സ്‌നേഹത്തിന്റെ പുഴയായി ഒഴുകിയപ്പോള്‍ മനസുകളില്‍ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അസമത്വത്തിന്റെയും മാലിന്യങ്ങള്‍ എല്ലാം ഇല്ലാതായിപ്പോയി.
ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ സമ്പന്നനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അയാള്‍ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നേരിട്ടു കാണാന്‍ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തലമുറക്ക് മുമ്പില്‍ ആരായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെന്ന മനുഷ്യസ്‌നേഹിയെന്ന് തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നിരന്തരം കാണിച്ചു തന്നു.

ഐക്യംകൊണ്ട് തീര്‍ത്ത
പ്രതിരോധം

ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വര്‍ഗീയത ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വേദികളില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നിരന്തരം ശബ്ദമുയര്‍ത്തി. വര്‍ഗീയതക്കെതിരെ ഐക്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയെകുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരന്തരം സംവദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മതേതര മുഖമുള്ളവരെന്ന് നാഴികക്ക് നാല്‍പത് വട്ടം വീമ്പുപറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ സൈബറിടത്തിലും അവരുടെ നേതാക്കള്‍ പൊതുയോഗങ്ങളിലുമെല്ലാം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയെ നിരന്തരം അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രാഹുല്‍ഗാന്ധി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരില്‍ പോലും കേരള മണ്ണില്‍ ബാനര്‍ ഉയര്‍ത്തി ഈ യാത്രയെ അത്രമേല്‍ അധിക്ഷേപിച്ചവര്‍ക്ക് കേരളത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി പിന്നിട്ടാല്‍ നാല് വോട്ട് കിട്ടണമെങ്കില്‍ അതേ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ അടിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തേണ്ട ഗതികേടാണെന്നത് വസ്തുതയാണ്. നിരന്തര അവഹേളനങ്ങള്‍ നേരിട്ടപ്പോഴും അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാന്‍ നില്‍ക്കാതെ അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്നു നീങ്ങിയ മുഖമായിരുന്നു രാഹുലിന്റേത്.

അയാള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നത് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ്. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ മുഖം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തുറന്നുകാട്ടി. രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ നേരിടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ പൊതു സമൂഹത്തിന് മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അത്തരം യുവാക്കളെ തന്നെ യാത്രയില്‍ അണിനിരത്തി. എന്നിട്ടും രാഹുല്‍ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയില്‍ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന പെരുംനുണ പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ചെയ്തത് സംഘ്പരിവാറിന്റെ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്.

ഏതൊക്കെ പ്രസ്ഥാനമോ നേതാക്കളോ കൂടെനിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഋഷിതുല്യനായി ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റം മുതല്‍ മറ്റേ അറ്റം വരെ രാഹുല്‍ഗാന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ മൂല്യങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാനായി നടക്കുമ്പോള്‍ ആ പാദങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തേകാന്‍ ഇവിടെയുള്ള കോടാനുകോടി ജനതയുടെ പ്രാര്‍ഥനയും പിന്തുണയും ഉണ്ട്. ജാതി മത വര്‍ണ ലിംഗഭേദങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന ആ ജനകോടികളുടെ മനസ് തന്നെയാണ് ഭാരതാംബയുടെ വിരിമാറിലൂടെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പുഴയായ് ഒഴുകാന്‍ രാഹുലിന് പ്രചോദിതമാകുന്ന ഊര്‍ജ്ജവും. അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു സ്‌നേഹസമ്പന്നമായ ഇന്ത്യയെ… ലോകത്തിന്മുമ്പില്‍ അഭിമാനം സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖമുയര്‍ത്തിനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനാവാന്‍… അവരെ നയിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാപട്യങ്ങളറിയാത്ത രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെന്ന ഭരണാധികാരിയെ ലഭിക്കാന്‍…

ഈ പുഴ ഇനിയുമൊഴുകട്ടെ… കാരണം ഇന്ത്യയെന്നാല്‍ വെറുപ്പല്ല, ഇന്ത്യയെന്നാല്‍ സ്‌നേഹമാണ്… അത് തന്നെയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഭാരത ഐക്യയാത്രയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ നന്മയുടെ പാഠവും.

Continue Reading

columns

കൂപ്പുകുത്തുന്ന രൂപ- എഡിറ്റോറിയല്‍

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നട്ടംതിരിയുന്ന ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്താനുമെല്ലാം ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. റെയ്ഡുകളും അറസ്റ്റുകളുമായി ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്പദ്ഘടനയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ജനക്ഷേമം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള ഉറച്ച കാല്‍വെപ്പുകള്‍ക്ക് തയാറായില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് വലുതായിരിക്കും.

Published

on

ആഗോള സമ്പദ്ഘടന വീണ്ടും മാന്ദ്യത്തില്‍ അമരാന്‍ പോകുന്നുവെന്നാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടന നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ മേധാവി ജനറല്‍ ഗോസി ഒകോഞ്ചോ ഇവേലയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം ആഗോള സാമ്പത്തിക സൂചികകള്‍ നല്‍കുന്നത് നല്ല സൂചനകളല്ല. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശവും വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പും ഇന്ധന ക്ഷാമവുമെല്ലാം സമ്പദ്ഘടനയെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് വന്‍ ദുരന്തത്തിലേക്കാണ്. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം മുറുമുറുപ്പില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന മാന്ദ്യ ഭീഷണി ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ഉച്ചത്തിലായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വാപിളര്‍ത്തി വിഴുങ്ങാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യന്‍ രൂപയ്ക്ക് റെക്കോര്‍ഡ് മൂല്യത്തകര്‍ച്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് 81 കടന്നിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും മൂല്യം താഴോട്ട് പതിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. രൂപയുടെ മൂല്യത്തില്‍ ഇടിവ് കണ്ടു തുടങ്ങിയതുമുതല്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചില ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല.

ബുധനാഴ്ച അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശ നിരക്ക് 75 പോയിന്റ് ഉയര്‍ത്തിയതാണ് കിതച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രൂപക്ക് വലിയ ആഘാതമായത്. ഇത്തരമൊരു അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ലോക വ്യാപാര സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതാണ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഏറെ ബാധിക്കുക. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചക്കുണ്ടായ കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്. വിദേശ മൂലധനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രകമ്പനങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് അപകടസാധ്യതകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ട് ഫലപ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരു രാജ്യവും മാന്ദ്യത്തില്‍ മുങ്ങിത്താവുകയേ ഉള്ളൂ. രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പവും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു തരം ഒളിച്ചോട്ടമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാറിനുള്ള ബലഹീനതയാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രകമ്പനങ്ങളില്ലാതെപോയത് മന്‍മോഹന്‍ സിങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്നത്തെ ഭരണകൂടം നടത്തിയ ഇടപെടലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരില്‍ മന്‍മോഹനെ പോലൊരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്‍ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ദീര്‍ഘവീക്ഷണത്തോടെ സമ്പദ്ഘടനയെ സമീപിക്കാനും ഭരണൂടം തയാറല്ല.

രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയില്‍ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അനുകൂലികളായ ചിലര്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ആശ്വാസ വര്‍ത്തമാനം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണികളില്‍നിന്ന് നിക്ഷേപകര്‍ വന്‍തോതില്‍ പിന്‍വലിയുന്നതിന്റെ ക്ഷീണം നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മൂല്യത്തകര്‍ച്ച കൂടിയാകുമ്പോള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിടിവിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. ഏഷ്യന്‍ കറന്‍സികള്‍ പൊതുവെ ദുര്‍ബലമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വരുംദിവസങ്ങളിലും രൂപയുടെ ഇടിവ് തുടരാനാണ് സാധ്യത. വരും മാസങ്ങളില്‍ അത് ഡോളറിനെതിരെ 94 വരെ പോകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കരുതല്‍ ശേഖരത്തില്‍നിന്ന് ഡോളര്‍ എടുത്തു വില്‍ക്കുകയും പകരം രൂപ വാങ്ങുകയുമാണ് മൂല്യത്തകര്‍ച്ച തടയാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന നടപടികളിലൊന്ന്. രൂപയുടെ മൂല്യം എണ്‍പത് തൊടുന്നത് തടയാന്‍ ജൂലൈയില്‍ മാത്രം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് കരുതല്‍ ധനത്തില്‍നിന്ന് 19 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിറ്റിരുന്നു. അതുപക്ഷേ, പേരിന് മാത്രമേ ഫലം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഡോളറിനുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാണെന്നുകൂടി ഇതോടൊപ്പം ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോളര്‍ വിറ്റ് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്.

പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശ നിരക്കുകള്‍ നിരന്തരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ രൂപ ഇനിയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാകും. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ വന്‍കിട നിക്ഷേപകരെല്ലാം അമേരിക്കയിലേക്ക് പിന്‍വാങ്ങുകയും സ്വര്‍ണത്തെ ഏതാണ്ട് കൈവിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ രൂപ ഇനിയും പ്രതിരോധത്തിലാവും. രൂപയേക്കാള്‍ ഇടിവുപറ്റിയ കറന്‍സികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സര്‍ക്കാര്‍ ആശ്വസിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍ സര്‍ക്കാറിനുമേല്‍ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍ നട്ടംതിരിയുന്ന ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്താനുമെല്ലാം ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. റെയ്ഡുകളും അറസ്റ്റുകളുമായി ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്പദ്ഘടനയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ജനക്ഷേമം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള ഉറച്ച കാല്‍വെപ്പുകള്‍ക്ക് തയാറായില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് വലുതായിരിക്കും.

Continue Reading

Trending