ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വന്തം നിലക്ക് കടകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നവ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി.

വ്യാപരികളെ വ്യാപരികളെ നേരിടും എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കടകള്‍ കൂടുതല്‍ തുറക്കണമെന്ന ഐഎംഎയുടെ അഭിപ്രായത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി തളളി പറഞ്ഞു.