സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്. ഒരു പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. നിലവില്‍ 35,880 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് വില.
ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 4485 രൂപയായി.

ഊ മാസം ആരംഭം മുതല്‍ 16 വരെ സ്വര്‍ണവില പടിപടിയായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വിലയായി 16ന് 36,920 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ വില കുറഞ്ഞത്.

രണ്ടായ്ചക്കിടെ 1040 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഡോളര്‍ ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുന്നതും ഓഹരിവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.