പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ സ്ഥിരം റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കാനൊരുങ്ങി മോട്ടര്‍വാഹന വകുപ്പ്. ബോഡി നിര്‍മാണം വേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാകും താല്‍ക്കാലിക റജിസ്‌ട്രേഷന്‍. അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റില്ലാതെ പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലിറക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല.

ഈ മാസം 15 മുതലാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വരുക. അതിനു മുമ്പ് വാങ്ങുന്ന വാഹനം, താല്‍ക്കാലിക റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തി ഒരു മാസം വരെ ഓടിക്കാം. ഏപ്രില്‍ 15 മുതല്‍ ഇത് ബോഡി നിര്‍മിക്കേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ക്കും മാത്രമായി ചുരുക്കും. അല്ലാത്തവ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ത്തന്നെ സ്ഥിരം റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍ കിട്ടും. അതിസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റും ഘടിപ്പിച്ച് നിരത്തിലിറക്കാം. റജിസ്‌ട്രേഷന് വാഹനവുമായി ആര്‍ടി ഓഫിസില്‍ പോകേണ്ടതില്ല. ഫാന്‍സി നമ്പര്‍ വേണ്ടവര്‍ അതു കിട്ടിയതിനു ശേഷമേ വാഹനം റോഡിലിറക്കാവൂ.

താല്‍ക്കാലിക റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുത്ത ശേഷം നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളില്‍ വാഹനം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്കുള്ള പിഴയും ഉയര്‍ത്തും. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍, നിലവില്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ട പതിനഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ നികുതിക്കൊപ്പം, പിഴയായി പത്തുവര്‍ഷത്തെ നികുതിക്കു തുല്യമായ തുക കൂടി നല്‍കണം. താല്‍ക്കാലിക റജിസ്‌ട്രേഷന്റ കാലാവധി ഒരു മാസമെന്നത് ആറു മാസമാക്കി ഉയര്‍ത്താനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.