എറണാകുളം: തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ കെ.ബാബു വിജയിച്ചു. സിപിഎമ്മിലെ എം.സ്വരാജിനെയാണ് തോല്‍പ്പിച്ചത്.