കെ.പി രാമനുണ്ണി കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെഴുതിയ ചെറുകഥ ബലിയാണി ചര്‍ച്ചയാവുന്നു. ചെറുകഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് എച്ചിക്കാനം എഴുതിയ ബിരിയാണി എന്ന കഥ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘ബിരിയാണി’ക്ക് മറുപടിയാണ് കെപി രാമനുണ്ണിയുടെ ചെറുകഥയായ ‘ബലിയാണി’യെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.katha1katha2katha3