കോഴിക്കോട്: മുസ്‌ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഹദിയ കാമ്പയിനിലേക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പാര്‍ട്ടിയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രസിഡന്റ്-സെക്രട്ടറി-ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരുടെയും വിഹിതം ഇന്നുകൂടി കൂടി അടക്കാം. ഇതിനു ശേഷവും നിര്‍ദേശം പാലിക്കാത്തവരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍ 26ന് ഹദിയ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കണമെന്നു സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഇന്‍ ചാര്‍ജ് പി.എം.എ സലാം അറിയിച്ചു.